De kracht is dat al deze partners intensief samen werken

relevante zorgorganisaties

De partners van Geboortezorg Zuid aan Zee kennen elkaar, weten elkaar snel te vinden en kunnen dus ook snel overleg hebben over jouw situatie als dat nodig is.

Onze visie

Één zwangere, één team, één zwangerschapscoördinator

Deze missie vullen we in vanuit de visie dat alle partijen in de keten van de geboortezorg een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben, die vanuit de ambitie ‘één zwangere, één team, één zwangerschapscoördinator’ wordt ingevuld. 

  • De verloskundige richt zich op de fysiologie en is de meest kundige zorgprofessional bij zwangeren met een laag en medium risico. Begeleiding van de zwangeren met een medium-risk vindt waar nodig plaats in goed overleg en afstemming met de gynaecoloog. Daarnaast is de verloskundige kundig op het gebied van informatievoorziening, counseling en psychosociale ondersteuning bij zwangeren die een medium of hoog risico hebben. 
     
  • De gynaecoloog is de professional op het terrein van hoog risico, maar ook voor overleg en beoordeling bij (dreigende) hoog risico en medium risico.
     
  • De kraamzorg heeft gedurende de zwangerschap een belangrijke rol bij de intake en rondom de voorlichting. Tijdens de bevalling biedt de kraamzorg professionele ondersteuning o.a. door vroegtijdige inzet en  continue begeleiding. Gedurende de zorg heeft de kraamzorg ook een belangrijke rol op het gebied van het signaleren (en bespreken met verwijzer) van gezondheidsrisico’s voor moeder en kind, het geven van voorlichting en instructie aan het gezin voor een gezonde start en integratie in gezin, vroeg signalering en signalering van kindermishandeling.