Onze missie

Waar moeder en kind centraal staan

Vanuit de gedachte dat de klantvraag leidend is, wordt gewerkt vanuit één team en zet de IGO Zuid aan Zee in op de juiste zorg door de juiste zorgverlener. Hierbij staat de continuïteit van zorg voor de zwangere en het streven naar één zorgverlener, die de zwangere begeleidt (zwangerschaps- / zorgcoördinatie) voorop. De zwangere krijgt goede zorg van de verloskundige en de kraamverzorgende als het kan en van de gynaecoloog als het moet. Als er toch sprake is van bijvoorbeeld een medisch noodzakelijke overdracht is alle informatie inzichtelijk en verloopt dit vloeiend.

Onze visie

Één zwangere, één team, één zwangerschapscoördinator

Deze missie vullen we in vanuit de visie dat alle partijen in de keten van de geboortezorg een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben, die vanuit de ambitie ‘één zwangere, één team, één zwangerschapscoördinator’ wordt ingevuld. 

  • De verloskundige richt zich op de fysiologie en is de meest kundige zorgprofessional bij zwangeren met een laag en medium risico. Begeleiding van de zwangeren met een medium-risk vindt waar nodig plaats in goed overleg en afstemming met de gynaecoloog. Daarnaast is de verloskundige kundig op het gebied van informatievoorziening, counseling en psychosociale ondersteuning bij zwangeren die een medium of hoog risico hebben. 
     
  • De gynaecoloog is de professional op het terrein van hoog risico, maar ook voor overleg en beoordeling bij (dreigende) hoog risico en medium risico.
     
  • De kraamzorg heeft gedurende de zwangerschap een belangrijke rol bij de intake en rondom de voorlichting. Tijdens de bevalling biedt de kraamzorg professionele ondersteuning o.a. door vroegtijdige inzet en continue begeleiding. Gedurende de zorg heeft de kraamzorg ook een belangrijke rol op het gebied van het signaleren (en bespreken met verwijzer) van gezondheidsrisico’s voor moeder en kind, het geven van voorlichting en instructie aan het gezin voor een gezonde start en integratie in gezin, vroeg signalering en signalering van kindermishandeling.