Wij zijn de coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee

Voor iedere zwangere en partner in onze omgeving moet de geboortezorg vertrouwd, laagdrempelig en veilig aanvoelen.
Om dit te realiseren werken het geïntegreerd geboortecentrum van het ziekenhuis, het ziekenhuis (gynaecologen), 3 kraamzorgorganisaties en 4 verloskundige buitenpraktijken in Coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee samen.

Vanuit de gedachte dat de klantvraag leidend is, wordt gewerkt vanuit één team en zet de coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee in op de juiste zorg door de juiste zorgverlener. Hierbij staat de continuïteit van zorg voor de klant en het streven naar één zorgverlener, die de klant begeleidt (zwangerschaps- / zorgcoördinatie) voorop. De klant krijgt goede zorg van de verloskundige als het kan en van de gynaecoloog als het moet. Als er toch sprake is van bijvoorbeeld een medisch noodzakelijke overdracht is alle informatie inzichtelijk en kent deze een vloeiend verloop”. Waarbij wij met respect omgaan met de keuzevrijheid van de (aanstaande) ouders.