Werkbezoek minister Ernst Kuipers aan integrale geboortezorg Rotterdam Rijnmond

Aanstaande ouders hebben rondom zwangerschap en geboorte te maken met verschillende zorgverleners. Het is belangrijk dat deze zorgverleners goed samenwerken en dezelfde taal spreken om kinderen bij hun geboorte een optimale start te geven. Daarom zoeken verloskundigen, gynaecologen, ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties, Centra voor Jeugd en Gezin en gemeenten in de regio Rijnmond de verbinding, en maken ze concrete samenwerkingsafspraken. Hun integrale, multidisciplinaire aanpak verbetert aantoonbaar de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de zorg, wat leidt tot betere uitkomsten en cliëntervaringen. Minister Kuipers bracht op woensdag 16 maart een werkbezoek aan de Rijnmondse geboortezorg en een vertegenwoordiging van Ouders van Rijnmond om te horen hoe integraal samenwerken in zijn werk gaat.

Het werkbezoek vond plaats in de Rotterdam Science Tower, de thuisbasis van Samergo, de regionale advies- en ondersteuningsorganisatie die betrokken is bij de integrale geboortezorg. Met in de verte het zicht op zijn voormalige werkgever het Erasmus MC, voerde de minister een geanimeerd gesprek met de afgevaardigden van verschillende betrokken disciplines. Onder andere over de vraag wat belangrijke voorwaarden zijn om de samenwerking in de integrale geboortezorg en de zorg voor zwangeren te continueren en zelfs verder te verbeteren.

Successen en uitdagingen

Tijdens het werkbezoek van de minister zijn verschillende thema’s besproken, waaronder het relatief hoge aandeel kwetsbare zwangeren in deze regio en het belang van preventie en samenwerking tussen het medische en sociale domein. Een voorbeeld van deze intensieve samenwerking is de Coalitie Stevige Start. Deze nauwe samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, professionals en organisaties uit de geboortezorg en het sociale domein werpt duidelijk zijn vruchten af: zo zijn er sinds de start van de samenwerking minder vroeggeboortes en kinderen met een laag geboortegewicht in de stad.

Ook is de organisatie van geboortezorg aan de orde geweest, met de vele mooie resultaten die deze samenwerking heeft opgeleverd, maar ook met onmiskenbare uitdagingen voor de toekomst. Zo is er gesproken over het knelpunt capaciteit en de kansen om ondanks beperkte menskracht toch optimale zorg te bieden. Ook het onderwerp integrale bekostiging werd niet geschuwd. Tot slot benadrukte een vertegenwoordiger van Ouders van Rijnmond het belang van ouderparticipatie, en welke stappen er worden gezet om hen als volwaardig gesprekspartner bij de beleidsmakers aan tafel te krijgen. Zodat ouder en kind in de toekomst echt centraal komen te staan.

En wat neemt de minister van dit alles mee naar zijn vergadertafel in Den Haag?

‘Het belang van verschillende financieringsvormen naast elkaar, zodat integrale samenwerking in verschillende vormen gefaciliteerd wordt; van voldoende instroom in de verschillende zorgopleidingen om de capaciteit te borgen; van ook kritisch kijken naar zorg en ondersteuning die daadwerkelijk impact heeft, en van kaders voor het benutten en uitwisselen van data die integraal samenwerken verder kunnen brengen.’